Fred Sanders

Dat we het dorpse karakter behouden waar mensen elkaar groeten en helpen. Daarvoor zet ik me voor in de politiek hier in Wormerland.

Als liberaal steun ik burgerinitiatieven, verenigingsleven en dorpscommissies. Zo stimuleer ik privé de oprichting van een collectief van particuliere eiland eigenaren in het Wormerveld. De mensen in Wormerland weten het beste wat goed is voor onze dorpen. Daar luister ik naar, dat is VVD.

Fred Sanders (1956) verbonden aan de Universiteit in Delft en bestuurder van de stichting CPONH voor ondersteuning van burgerinitiatieven die hun eigen woning bouwen. Deskundig in Ruimtelijke Ordening, Bouwen en Wonen