Zonnestroom omzetten in Waterstof

Zelfs Netbeheerder Tennet gelooft minder in elektriciteit uit zonnecellen. Omzetten naar Waterstof is beter.

beperk-subsidie-voor-zonnestroom-ook van huishoudens

Tennet: beperk subsidie voor zonnestroom

Duurzaamheid - Zonnestroom wordt vooral op zonnige dagen geproduceerd als de vraag toch al niet zo groot is en de prijzen laag. Wordt die stroom dan wel zinvol gebruikt?

 De beheerder van het hoogspanningsnet, Tennet, dringt er bij minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) op aan om de opwekking van zonnestroom minder of slechts onder voorwaarden te subsidiëren. Daarbij gaat het zowel om grote zonneparken als om panelen op particuliere woningen.