RES - Regionaal Energie Systeem – de goede keuzes ?

Nederland is opgesplitst in 30 RES - Regio’s die gezamenlijk in 2030 zo’n 35 TWh (Terra Watt uur) CO2-loze elektrische stroom op land moeten opwekken. Een aantal problemen worden daarbij nu langzaam zichtbaar.

RES - Regionaal Energie Systeem – de goede keuzes ?
Nederland is opgesplitst in 30 Regio’s die gezamenlijk in 2030 zo’n 35 TWh (Terra Watt uur)
CO2-loze elektrische stroom moeten opwekken.
De regering heeft daar ‘ambtelijke’ RES-organisaties voor opgericht die hiervoor voorstellen maken. Een aantal problemen worden daarbij nu langzaam zichtbaar:

·        De vele CO2-loze energie alternatieven van zonne- en windenergie zijn bij de RES-organisaties taboe.

·        Men wil de voorstellen doordrukken vóór 1 juni, terwijl het land door Corona 'op slot' is tot die datum, dus zonder goede discussie met de samenleving en zonder democratische legitimiteit.

·        Voorstellen worden gemaakt, maar op de vraag hoeveel dat gaat kosten en wie dat moet betalen, komt geen antwoord, terwijl dat wel was afgesproken.

·        Windenergie is vooral effectief op zee, maar zelfs daar willen de grote investeerders (bv. Vattenfall) niet meer inschrijven. 

o   Windenergie op land is in onze dichtbevolkte regio met zijn vele Natura 2000 gebieden (weidevogels) niet of nauwelijks mogelijk.

·         Zonne-energie is vooral effectief overdag in de zomermaanden.

o   Maar dan is er vaak te veel elektriciteit, zodat elektriciteitsbedrijven soms geld toegeven opdat de grote afnemers dan a.u.b. stroom willen afnemen (?) 

o   Tennet beveelt aan om de zomer zonne-energie om te zetten in waterstof.