Stop windmolens

Geen zeer kleine windturbines zonder toestemming van de Gemeenteraad en die zal extreem kritisch zijn.

Stop jengelen om windmolens

In mei’20 nam een grote meerderheid van de Gemeenteraad een motie aan om geen Windturbines te plaatsen in Wormerland. Ook Natuurmonumenten steunt dat. Bij de A7 (foto).

Toch blijven sommigen telkens proberen om windturbines op de agenda en langs de A7 te krijgen.

We hebben in die motie een kleine uitzondering gemaakt: “Indien er aanvragen komen voor zeer kleine windturbines op boerenerven die geen geluids- en slagschaduw overlast mogen vormen voor de omwonenden en de vogelstand daar eveneens geen hinder van ondervindt, eventueel na onderzoek, aan de gemeenteraad van Wormerland voor besluitvorming voor te leggen".

B&W kan dus geen toestemming geven, maar alle zeer kleine windmolen aanvragen moeten door de Gemeenteraad worden goedgekeurd. De verwachting is dat de Raad extreem kritisch zal zijn bij zulke aanvragen.