Vragen aan het college betreffende "Verbeterplan afvalinzamelen".

Ondanks de mondelinge toezeggingen van zowel wethouder Fens als burgemeester Tange dat het onderwerp “Afvalscheiding” de democratische weg zou bewandelen, moeten wij als VVD constateren dat dit college doorgaat met de ingeslagen weg.

Graag hebben wij een antwoord van het college op de volgende vragen.

 

  • Gaat het onderwerp betreffende de Afvalscheiding zoals eerder besproken opnieuw in de gemeenteraad ingebracht worden?
  • De Raad in deze eindverantwoordelijk is en dat dit onderwerp in stemming wordt gebracht?
  • Dat voorlopig tav dit onderwerp de verdere uitrol op hold gaat?

 

In afwachting van een reactie van het college, houden wij onze motie achter de hand.

 

Hartelijke groet namens de VVD Wormerland