Klankbordgroep

Gemeente komt met een Klankbordgroep Jeugdhulp

Afgelopen week werd een motie van de Coalitiepartijen VVD, GL, PvdA & CDA met algemene stemmen aangenomen (die ook door de verantwoordelijke Wethouder werd gesteund) om het toezicht op de Jeugdhulp te intensiveren.

 Zoals u in de kranten kunt lezen hebben vele gemeentes financiële problemen door stijgende kosten van de Jeugdzorg. Dat geldt ook voor Wormerland, maar onze financiën zijn gelukkig op orde zodat wij de overschrijdingen kunnen opvangen. Onder leiding van de wethouder komt er nu een klankbordgroep, waarin Raadsleden, Adviesraad Sociaal Domein, Specialisten Jeugdzorg en Ambtenaren intensief gaan samenwerken om te zorgen dat de hulp effectief, maar ook efficiënt is en blijft.

Doel daarbij is om zeker te stellen dat jongeren die hulp nodig hebben die krijgen en ook in de toekomst kunnen blijven krijgen.