VVD onderzoekt betaalbare energietransitie

Betaalbare Energietransitie

De afgelopen maanden zijn veel organisaties aan de Klimaattafels in gesprek geweest over maatregelen waarmee we ons land schoner kunnen achterlaten. Eind december kwamen de voorstellen van de tafels en daarmee is hun werk afgerond. Dit betekent dat de Klimaattafels hun plannen hebben gepresenteerd aan het Kabinet het 233  blz. dikke: "Ontwerp van het

Klimaatakkoord". Dit is nog geen definitief akkoord. Een Klimaatakkoord ligt er pas als de volksvertegenwoordiging heeft besloten welke maatregelen we gaan nemen en wie dit gaat betalen. Voorlopig is dat niet aan de orde. Dit is dus geen definitief akkoord, ondanks wat sommigen doen voorkomen.

 

Het is voor ons als VVD belangrijk dat we eerst weten of de maatregelen die de klimaattafels voorstellen werken en wat ze betekenen voor Nederlanders. Daarom zullen het Planbureau voor de Leefomgeving en het CPB de komende maanden de kosten van de maatregelen doorrekenen en bekijken of de voorstellen de vereiste megatonnen CO2 reduceren die nodig zijn voor de 49% CO2-reductie in 2030.

Hierbij is voor de VVD van belang dat mensen thuis de plannen wel moeten kunnen bijbenen. Daarom moeten de maatregelen behapbaar en betaalbaar zijn. Pas als daar voldoende aan is voldaan hebben we een eventueel akkoord.

 

We vinden het prima als mensen bij keuzes die ze in de toekomst maken, worden gestimuleerd om een groene keuze te maken, maar wij willen geen mensen onnodig op kosten jagen door ze extra te laten betalen als ze die keuze níet hebben. Dus, koop je een nieuwe auto, dan is het prima dat een elektrische dan aantrekkelijker wordt dan een benzineauto, maar heb je een minder schone auto en geen geld om die te vervangen, dan wil de VVD niet dat mensen daar ineens extra voor moeten gaan betalen.

 

Terwijl aan de tafels werd gesproken, hebben wij niet stilgezeten. Naast de voorstellen die aan de klimaattafels zijn gedaan, hebben we ook zelf ideeën neergelegd. Ook die worden nu doorgerekend. Zo heeft de VVD voorgesteld om te kijken of bedrijven en de overheid bijvoorbeeld warmtepompen kunnen leveren. Niemand heeft zomaar 20.000 euro op de plank liggen voor zo’n pomp. Maar, als die voor je wordt geregeld en hem later terugbetaalt met het stukje dat je dan minder aan energiekosten kwijt bent, kan het best een aantrekkelijke optie zijn. Die optie wordt nu bekeken.

 

We wachten de berekeningen van de planbureaus af. Aan de hand daarvan bepaalt de politiek de wenselijkheid van het conceptakkoord. We gaan niemand dwingen iets te doen wat ze niet willen. Voor de VVD is het belangrijk dat de energietransitie helder, duidelijk, realistisch en vooral betaalbaar is.


VVD Voorlichting