Klimaat toetsingskader

De energietransitie is een direct gevolg van het Klimaatverdrag van Parijs. Dagelijks worden we geconfronteerd met onheilspellende berichten en meningen van deze of gene ten aanzien van de energietransitie en/of de economie, zowel op lokaal als landelijk gebied.

De VVD-Wormerland toetst vooralsnog de lokale voorstellen, moties, plannen, etc. op basis van de volgende uitgangspunten:

·        Meningen en preferenties van de inwoners worden op een representatieve wijze vastgesteld en door Wormerland gerespecteerd, mits niet in strijd met wetgeving.

·        Veenweidegebieden blijven geschikt voor vee om op te grazen, onze natuurgebieden en ‘vergezichten’ blijven behouden.

·        In stand houden of vergroten van de natuurlijke CO2 opname capaciteit van bv. bomen en gras.

·        We streven naar een economie op basis van een circulair systeem.

·        Beslissingen, met een korte termijn karakter, mogen technologische vooruitgang op langere termijn, niet in de weg staan; ruimte voor innovatieve techniek dus.

·        De energietransitie mag niet tot gevolg hebben dat de  kosten van energie en de levering daarvan per huishouden significant afwijken van het huidige prijsniveau, tenzij de internationale marktontwikkelingen dit veroorzaken.

·        Ontzorgen van bewoners van energie aanleverende diensten/faciliteiten door leveranciers, waarbij Wormerland bevordert, initieert en spant zich in om inwoners te faciliteren, maar de gemeente is geen (semi)commerciële energie aanbieder.

·        Voor, onder meer, verwarming en warmwaterdoeleinden wordt de huidige energie infrastructuur in stand gehouden ten einde het gebruik van energiedragers als waterstof en aardgas geproduceerd door omzetting van afgevangen CO2  mogelijk te maken. Ook geothermische energie moet niet worden uitgesloten.

·        Voor autorijden worden in de regio commerciële technisch innovatieve oplossingen ontwikkeld, zoals bv. batterij snellaad-stations en waterstofcel laadstations.