Raadswerkgroep Gemeenschappelijke Regelingen

Gemeenteraad nam een VVD/Groenlinks motie aan om met een raadswerkgroep meer grip te krijgen op de Gemeenschappelijke Regelingen

De gemeenteraad Wormerland wil meer grip krijgen op Gemeenschappelijke Regelingen (GR) waar Wormerland aan mee doet, zoals de HVC, GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio, OVER-organisatie, enz.
Daarom werd op 25 juni 2019 een VVD/Groenlinks motie goedgekeurd met steun van GL, VVD, VLW en POV om:

1. Een raadswerkgroep in te stellen die kaders stelt, een zogenaamd GR-Protocol, ter invulling van haar formele rol als kadersteller, controleur en volksvertegenwoordiger voor de taken ondergebracht in diverse Gemeenschappelijke Regelingen.

2. Daarbij speciale aandacht te besteden aan:

- Raadsregelingen en gemengde regelingen, incl. de positie van de Raad en het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regelingen.

- Onderzoek naar nut & noodzaak en mogelijkheden van vergroting van invloed op de Gemeenschappelijke Regelingen, zowel t.a.v. uit te voeren activiteiten, als t.a.v. de gemeentelijk gevraagde financiering;

- Positie en rol van leden van het Algemeen Bestuur t.o.v. de rol van de gemeenteraden;

- Samenwerking/afstemming met andere deelnemende gemeenten in de GR;