MRA Agenda 2.0 besluiten

De MRA besluit niet over de Agenda 2.0, noch over uitvoering van de diverse programma’s. In concept MRA Agenda 2.0 staat duidelijk aangegeven dat meedoen aan programma’s en (vrijwillige financiering) uitsluitend door de Raden van zelfstandige gemeentes kan plaatsvinden. Als Wormerland dus op het MRA vlak iets wil, dan verwacht de VVD specifieke voorstellen en besluitvorming in de Raad.

Een informatief Raadsbericht met MRA Concept Agenda 2.0. 
Wij betreuren het dat de evaluatie bestuurlijke samenwerking niet is besproken in een Voorronde of de Raad.

Op het laatste moment zagen wij nog een notitie van GroenLinks over dit evaluatie document. Kan het College aangeven hoe de bespreking hiervan op 18 okt. is verlopen.

De VVD constateert dat in de concept MRA agenda 2.0 er gerefereerd wordt naar een vijftal onbekende MRA beleidsdocumenten, die nog niet zijn aangeboden aan de Raad.

Zoals:

1.    [16] Het regionaal Innovatieprogramma Smart Energy systems (29 blz.), waarin o.a. vier scenario’s worden behandeld.

2.    [16] Het Warmtekoude programma, hetgeen een eufemisme is voor een MRA warmtenet (12 blz.).

3.    [19] De Woondeal (18 blz.).

4.    [20] De MRA sleutelgebieden waar grootschalige woningbouw mogelijk is (4 blz.).

5.    [24] Het MRA Smart Mobility programma (38 blz.)

--------------------------

De MRA-Agenda 2.0 en de MRA evaluatie ademen de geest van ‘terugkeer naar de Stadsregio’.

De VVD-afdelingen van Zaanstreek-Waterland hebben 14 okt.'19 over deze ongewenste ontwikkelingen gesproken.

Vooral omdat al een aantal twijfelachtige besluiten lijken te zijn genomen zoals bv. MRA gewenste co-financiering van programma’s (waartegen vorig jaar een aangenomen VVD motie) en de recente centrale toewijzing van woningen.

Als we menen wat we zeggen over zelfstandigheid, dan moeten we korter op de bal spelen en de beleidsstukken en evaluaties van de MRA niet onbesproken laten.