Wormerland zelfstandig

We toetsen de beleidsvoornemens en houden deze aan tegen het coalitie programma en het collegeprogramma. Daarbij zijn wij als VVD positief over de invulling en de richting die dit college neemt. Dat betekent niet dat we er al zijn, wat dat betreft kunt U blijvend op een kritische, opbouwende, sturende en meedenkende VVD rekenen.

Begroting 2020 - Zelfstandigheid

Een belangrijke werkgroep is de Vertrouwenscommissie ter vervanging van de huidige burgemeester. Wat hebben wij genoten van de vele ingezonden reacties van onze inwoners, vooral ook alle complimenten aan de huidige, burgemeester Peter Tange. 
Dat gezegd, de Provincie en Binnenlandse Zaken gaan voor een volledige Koninklijke benoeming. Dat betekent dat zij duidelijk kiezen voor een zelfstandig Wormerland. 

Tegen deze achtergrond koestert de VVD de bestuurlijk zelfstandigheid van de gemeente Wormerland in het groene hart tussen de stedelijke agglomeraties Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en Alkmaar.
In dit licht, wordt de ambtelijke samenwerking door middel van OVER met Oostzaan door ons graag uitgebreid met bv. de gemeenten Landsmeer en Waterland, waardoor er in gezamenlijkheid meer bestuurskracht ontstaat en anderzijds de democratische legitimatie van het lokaal bestuur door het zelfstandig voortbestaan van de samenwerkende gemeente geborgd wordt. 

Rolf v. Wanrooij
Fractievoorzitter VVD Wormerland