Ruimtelijke ontwikkeling

We toetsen de beleidsvoornemens en houden deze aan tegen het coalitie programma en het collegeprogramma. Daarbij zijn wij als VVD positief over de invulling en de richting die dit college neemt. Dat betekent niet dat we er al zijn, wat dat betreft kunt U blijvend op een kritische, opbouwende, sturende en meedenkende VVD rekenen.

Begroting 2020 – Ruimtelijke ontwikkeling

Wij benadrukken nog eens extra voor onze inwoners, dat de lokale woon behoefte centraal moet staan bij de realisatie van bouwplannen. Vooral jongeren willen van ons horen dat er voor hun betaalbare woningen gebouwd gaan worden.
De landelijke trend is kleine studio’s in de vorm van ‘Smart’ houses te realiseren; groter dan ‘Tiny’ houses en qua ICT ‘het neusje van de zalm’.
Naar de indruk van de VVD bieden locaties in de Zaanoever-ontwikkeling daar goede kansen voor. Laten we wat dat betreft voortgang maken met de expertontwikkeling die we in de raad hebben afgesproken; vooraf aan het in behandeling nemen van kavel voorstellen. Wij beogen een hoogwaardige invulling; vandaar dat we met onze raadscollega’s hebben afgesproken dat deze expertmeeting inzicht gaat geven in ons ambitieniveau en de bovenwijkse voorzieningen.
Verder vragen wij aan het college om te onderzoeken of het mogelijk is een gesubsidieerd pontje tussen Wormerveer en Wormer te laten varen. Een verbinding met Wormerveer op de hoogte van de Marktstraat hoort wat ons betreft daarbij. 

Rolf v. Wanrooij
Fractievoorzitter VVD Wormerland