Voorronde 19 mei 2020

- Algemene zaken - Nota Recreatie & Toerisme - Koersdocument omgevingsvisie

Voorronde 19 mei 2020

Algemene Zaken: In de week 5 febr’20 waren er RES-Ateliers in de Stoomhal en Purmerend, en tevens werd de Raad 10 febr. geïnformeerd. Dan past het niet om zonder overleg 3 maart aanvullend te vragen om windenergie langs de A7. Om nog enig draagvlak te houden voor de RES vragen we de stukken hieromtrent in te trekken.

Recreatie Toerisme: Dit bleek alleen een visie/onderleg document te zijn. In 2e helft van 2021 komt er een “Uitvoeringsprogramma”.
Er was algemene waardering voor dit document
Advies: Instemmen met de nota Recreatie & Toerisme
Stemverklaring: In uitvoeringsprogramma helder maken hoe we de toeristen willen binnenhalen, waarbij ook aandacht voor kosten en wat levert dit ons bedrijfsleven op.

Koersdocument omgevingsvisie: Inhoudelijk wordt omgevingsvisie in voorronde juni besproken.
Gevraagd om een oplegnotitie: welke bestemmingsplan visie veranderen en welke niet. Tevens welke beleidsstukken moeten impliciet ook worden aangepast.