Onderzoek gebruik Waterstof voor woningen

De VVD wil dat ook onderzocht wordt of het aardgasnet geschikt (te maken) is voor Waterstof. In het 2019 klimaat akkoord wordt waterstof genoemd om huizen te verwarmen. Waterstof staat zelfs 182 keer in dat akkoord !

ONDERZOEK OOK WATERSTOF
In mei’20 publiceerde Wormerland het document ‘Wonen in Wormerland zonder aardgas, geschreven door onderzoeksbureau “OverMorgen”.
Daarin werd een (duur) warmtenet beschreven die de restwarmte van Cargill, Olam en Lassie gebruikt. In de Raad-voorronde bleek dat zo’n warmtenet niet mogelijk is (!).
Nu wordt een onderzoek gestart naar Aquathermie warmtepompen.
De VVD wil dat ook onderzocht wordt of het aardgasnet geschikt (te maken) is voor Waterstof.
In het 2019 klimaat akkoord wordt waterstof genoemd om huizen te verwarmen. Waterstof staat zelfs 182 keer in dat akkoord !
Het klimaat akkoord gaat uit van ‘woonlastenneutraliteit’ en dat wordt een belangrijk VVD-toetsingskader.