Bouwen, bouwen, Bouwen !

U ziet het ook: braak liggend land waar een bedrijf of bv. een school heeft gestaan. Ook staan in Wormerland bedrijfs-gebouwen die niet meer gebruikt worden en verpauperen. Meestal zijn er voor die plekken wel bouwplannen voor woningen, maar dat proces gaat tergend langzaam. Onze Zaanoever mag er best uitdagend uit gaan zien met mooie woningen in de stijl van de oude pakhuizen op markante plekken. Dit moet echt een prioriteit worden van de nieuwe gemeenteraad.

2.1 Waar je goed kan wonen

In de omgeving van Amsterdam is woonruimte schaars. Voor elke gebouwde of vrijkomende woning staan er mensen in de rij. De VVD wil beschikbare woningen in alle prijscategorieën. Zo zorgen wij ervoor dat woningzoekenden de door hun gewenste woning kunnen kopen of huren. 

Op dit moment hebben vooral jongeren en starters moeite met het vinden van een woning in onze gemeente.

De VVD wil inzetten op gestapelde woningen (appartementen), wonen in 2de lijn (bv. op erf van je ouders/buren) en ‘Tiny Smart Houses’) om waar mogelijk te kunnen bouwen. Uiteraard zijn er ook (betaalbare) gezinswoningen nodig.

 Voor starters maakt de gemeente afspraken met projectontwikkelaars over de bouw van kleine en betaalbare appartementen. Kopers uit de eigen gemeente krijgen bij de inschrijving waar mogelijk voorrang.

Onze Zaanoever mag er best uitdagend uit gaan zien met mooie woningen in de stijl van de oude pakhuizen op markante plekken.

Kort geleden werd bekend dat Loders Crok & Laan hun fabriek in Wormerveer tegenover de Enge Wormer gaat verplaatsen naar het industrieterrein Hoogtij. Op die plek gaat Zaanstad dan woningen bouwen.

Die ontwikkelingen lieten ons nadenken over de Zaanoever van de Enge Wormer tussen Zaanstad en de Bartelssluis. De VVD Wormerland wil daarom een gemeentelijke studie om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om in een strook van enkele honderden meters woningbouw te realiseren, met mogelijk ook een klein aantal waterwoningen in de Zaan.

Gesubsidieerde huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat écht nodig hebben.

De gemeente spreekt woningcorporaties aan op het gevoerde beleid ten aanzien van scheefwonen en het stimuleren van doorstromen.

Bij ontwikkelingen van de dorpen Jisp, Neck, Oostknollendam en Spijkerboor is de bebouwing, in beginsel, 2 lagen hoog met een bewoonde kap. Op enkele locaties is eventueel een gebouw met andere afmetingen mogelijk, hoogbouw is echter uitgesloten.  

Het Wormer- & Jisperveld en de Enge- en Wijdewormer vormen de groene gebieden van de gemeente: de woningbouwopgaaf voor de gemeente ligt vooral binnen de bebouwde kern.

We streven naar een gemeente dekkende aanleg van glasvezel; andere innovatieve oplossingen zijn daarnaast ook welkom.