Zorg

Uitgangspunt blijft dat bewoners verantwoordelijk zijn voor zichzelf, zelfstandig zijn waar het kan en ondersteuning ontvangen voor zover ├ęcht nodig. De VVD-Wormerland ondersteunt het huidige preventiebeleid, zodat wij allemaal kunnen blijven meedoen aan het leven van alledag. Toegang tot goede en passende zorg en ondersteuning is een voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke, sociale en informatie toegankelijkheid voor iedereen is daarbij essentieel.

4.3 Waar iedereen goede zorg krijgt
De VVD Wormerland ondersteunt het huidige gezondheidsbeleid, gericht op preventie, van de gemeente. De VVD ziet graag een inclusieve samenleving waar iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning. Maar ook passend kunnen wonen, sporten en ontspannen! Toegang tot goede en passende zorg en ondersteuning is een voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Fysieke, sociale en informatie toegankelijkheid is daarbij essentieel.

De VVD ziet graag de Lokale Inclusie Agenda toegankelijkheid, voortvloeiende uit het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap, uitgewerkt in concreet beleid. Mensen moeten aanspraak kunnen maken op alle vormen van hulp en ondersteuning die zij nodig hebben, op maat, in de eigen omgeving, thuis, op het werk en op school, ook als die zorg intensief en langdurig is. Wachtlijsten zien wij liever niet.
Uitgangspunt blijft dat bewoners verantwoordelijk zijn voor zichzelf, zelfstandig zijn waar het kan en met ondersteuning waar nodig.