Overheid je niet in de weg zit

De gemeente stimuleert innovatieve en creatieve initiatieven. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming. We zijn een kleine gemeente. Van precedent werking is meestal geen sprake, daarom ‘verstopt’ de gemeente zich zo weinig mogelijk achter bureaucratische regeltjes. De nieuwe omgevingswet leidt tot minder en overzichtelijke regels, waarbij er meer ruimte is voor initiatieven. De gemeente maakt optimaal gebruik van de flexibiliteit van deze nieuwe wet met bijzondere aandacht voor het buitengebied.

6.2 Waar de overheid je niet in de weg zit

De gemeente stimuleert innovatieve en creatieve initiatieven. Ook is het belangrijk dat inwoners in een vroeg stadium betrokken worden bij besluitvorming. De gemeente is de eerste ingang voor bewoners. De gemeente staat écht open voor ideeën van inwoners en belangenorganisaties.
Kritische opmerkingen van inwoners zijn geen problemen, maar een inspiratiebron om tot verbeteringen te komen.

Het is niet ‘u vraagt, wij draaien’ en inwoners zijn zich daar ook goed van bewust. ‘Nee’ is soms ook een antwoord na afweging van alle belangen. Communicatie is altijd zorgvuldig en respectvol. Het leven stopt niet bij de gemeentegrens. De gemeente heeft een regionale opstelling en de blik naar buiten gericht. De gemeente Wormerland richt zich op kosten, kwetsbaarheid, kwaliteit en klantgerichtheid. De gemeente Wormerland is
 zichtbaar binnen de Metropoolregio Amsterdam en binnen de Vervoerregio Amsterdam.

Verstedelijking leidt ook tot het maken van keuzen. Daarom wil de VVD Wormerland vasthouden aan de MRA als discussieplatform en de besluitvorming, zoals die bij de gemeenten worden gelegd, kritischer benaderen. De VVD omarmt de MRA (we wonen te dicht bij Amsterdam om de metropoolvorming te negeren), maar we willen integrale besluitvorming met keuze(s), waarbij Wormerland van tevoren weet waar ze aan toe is.
De nieuwe
 omgevingswet leidt tot minder en overzichtelijke regels, waarbij er meer ruimte is voor initiatieven. De gemeente maakt optimaal gebruik van de flexibiliteit van deze nieuwe wet met bijzondere aandacht voor het buitengebied. Dit alles vereist een democratisch bestel met ambtelijke ondersteuning van voldoende kwaliteit.