Samen! zelfstandig !

WORMERLAND blijft ZELFSTANDIG

Samen!  zelfstandig !


Toekomstvisie

Wormerland is met 16.300+ inwoners een dorp, een kleine partij in het stedelijke geweld van Amsterdam, Zaanstad en Purmerend in het gebied dat doorgaans als Zaanstreek Waterland wordt aangeduid. Wormerland is niet alleen, in dat gebied bestaan nog een aantal dorpen, Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Edam en Volendam. Al deze dorpen verschillen van elkaar. Dat vindt veelal zijn oorzaak in de bedrijvigheid die van oudsher in de dorpen plaatsvonden. Uit die bedrijvigheid is langzamerhand een plaatselijke cultuur gevormd die tot op de dag van vandaag invloed heeft op plaatselijke gebruiken en opvattingen. Het is het waard die plaatselijke cultuur te behouden waarbij nieuwe ontwikkelingen op maatschappelijk en technisch gebied niet mogen worden genegeerd. Zelfstandigheid is een absolute voorwaarde om dat te bewerkstelligen. Opgaan in grootstedelijke verbanden doet de plaatselijke cultuur verbleken en gemeenschapszin vervagen.

Gemeenten hebben nu grotere verantwoordelijkheden en taken dan een halve eeuw geleden. De maatschappij is in zijn algemeenheid gecompliceerder geworden en dat heeft nu eenmaal invloed op het taken pakket van een gemeente. Meer dan vroeger dienen de burgers het bestuur van dorpen en steden op te pakken waarbij vaak moet worden samengewerkt met naburige dorpen en steden. Dit alles vereist een democratisch bestel van voldoende kwaliteit.
De VVD Wormerland wil een bijdrage leveren aan het  behoud van de Wormerlandse cultuur

1.        Een zelfstandige gemeente

Wormerland is een verzameling dorpen, een kleine partij in het stedelijke geweld van Amsterdam, Zaanstad en Purmerend, in het gebied dat doorgaans als Zaanstreek-Waterland wordt aangeduid.
Wormerland is niet alleen, in ons gebied bestaan nog een aantal dorpen: Oostzaan, Landsmeer, Waterland, Edam/Volendam. Al deze dorpen verschillen van elkaar en hebben een eigen identiteit.
Het is het waard die plaatselijke cultuur te behouden, waarbij nieuwe ontwikkelingen op maatschappelijk en technisch gebied niet mogen worden genegeerd.

Zelfstandigheid is een absolute voorwaarde om dat te bewerkstelligen. Opgaan in grootstedelijke verbanden doet de plaatselijke cultuur verbleken en gemeenschapszin vervagen.

Zelfstandige, kleine gemeenten kunnen, door hun plaatselijke cultuur en daaruit volgende gemeenschapszin, succesvoller in opereren dan grote agglomeraten en zeker beter dan fusiegemeenten.