Waar de gemeente dienstbaar en modern is

De gemeente gaat met de tijd mee en staat voor ons klaar op verschillende manieren. Verdere digitalisering heeft daarom een hoge prioriteit. De gemeente is er voor ons, niet andersom. Face-to-face contact blijft mogelijk. OVER-Gemeenten (“OVER”) speelt een centrale rol in het streven in de zelfstandigheid van Wormerland en Oostzaan. Wij hebben afgelopen jaren wel problemen gezien in het besturen van OVER en de VVD wil daarom de politiek wat verder op afstand zetten door OVER om te vormen tot een coöperatie.

6.1 Waar de gemeente dienstbaar en modern is

De gemeente gaat met de tijd mee en staat voor ons klaar op verschillende manieren. Verdere digitalisering  heeft daarom een hoge prioriteit. Als bewoners producten (zoals een paspoort) digitaal kunnen aanvragen, is dat wel zo gemakkelijk. Het is vanzelfsprekend dat de gemeente een digitaal loket heeft. Zo kunnen we onze zaken regelen, wanneer het ons uitkomt. Het is normaal dat de gemeente opneemt wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan doet om je goed te helpen.
De gemeente is er voor ons, niet andersom.
Face-to-face contact
 blijft mogelijk. Ook hier staan kwaliteit en gemak centraal. Openingstijden van het gemeenteloket passen bij de behoefte van onze inwoners. Daarnaast zijn er contactmomenten in wijken en dorpen en desgewenst gesprekken aan de keukentafel met medewerkers van de gemeente. De gemeente is betrouwbaar en gemeentelijk procedures zijn goed inzichtelijk en inwoners worden niet van het kastje naar de muur gestuurd! Computers en ICT voldoen aan de meest recente beveiligingseisen, zodat persoonsinformatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd.

OVER-Gemeenten (OVER)  speelt een centrale rol in het streven naar zelfstandigheid van Wormerland en Oostzaan. Beide gemeenten hebben zich in het verleden gerealiseerd dat een gezamenlijke ambtelijke organisatie kan leiden tot een efficiëntere dienstverlening en tot besparingen door een toename van de ambtelijke schaalgrootte.

Vanuit de gemeenten Wormerland en Oostzaan is de ambtelijke samenwerking OVER als alternatief geponeerd voor een fusie, waarbij de menselijke maat, het karakter van bestaande gemeenten, de korte lijnen tussen gemeentelijke overheid en inwoners zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de organisatie van OVER en de positie van OVER t.o.v. de participerende gemeenten dient te worden aangepast. Een meer bedrijfsmatige organisatie en daarbij behorende rapportage naar aandeelhouders (gemeenten en hun controlerende instellingen) en overige belanghebbenden (burgers, lokale verenigingen, belangen groepen maar ook debiteuren en crediteuren) ligt voor de hand. Op basis van onze analyse komen wij tot de conclusie dat de meest geëigende rechtsvorm voor OVER een coöperatie is.
De VVD ziet OVER-gemeenten in de toekomst meer als een coöperatieve inkoopcentrale en acht het raadzaam om de leiding daarvan een minder politiek karakter te geven. Dat houdt in dat wethouders van de aangesloten gemeenten niet een besturende functie vervullen, maar een functie  van supervisie, een commissaris dus. In deze opzet betalen de deelnemende gemeenten een vaste vergoeding op basis van het aantal inwoners voor een nader vast te stellen basis pakket; eventuele aanvullende specifieke diensten worden dan op uur basis in rekening gebracht.