Gemeente zuinig & zinnig omgaat met belastinggeld

Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld geeft de gemeente zuinig en zinnig uit, voornamelijk voor verplichte en noodzakelijke activiteiten. Maar al te vaak zien we in praktijk dat kosten de pan uit rijzen. Daarnaast wordt te gemakkelijk belastinggeld uitgegeven en ontbreekt controle. De pers staat vol van zelf verrijkende organisaties. Dan is een goed onderzoek van de organisatie jaarcijfers wel het minste wat gedaan moet worden.

6.3 En waar de gemeente zuinig en zinnig met belastinggeld omgaat

We zijn voor minder en lagere belastingen voor inwoners en ondernemingen. Belastinggeld wordt verdiend door onze ondernemers en inwoners. Iedere euro die de gemeente uitgeeft is door hardwerkende Nederlanders verdiend. Dit geld geeft de gemeente zuinig en zinnig uit, voornamelijk voor verplichte en noodzakelijke activiteiten. Wormerland kent geen baatbelasting en daar is ook geen behoefte aan.
Een goede financiƫle huishouding is belangrijk. Structurele uitgaven worden gedekt met structurele middelen en inkomstenmeevallers worden niet gebruikt voor structurele extra uitgaven.
Bij financiƫle tekorten wijzen we niet alleen met de vinger naar Den Haag, maar onderzoeken we lokaal ook wat er beter kan en goedkoper moet. Het valt niet te ontkennen dat de maatschappij in het algemeen de laatste 50 jaar alleen maar gecompliceerder is geworden door o.a. een enorm aantal regels en wetten.
Inwoners en gemeenten moeten daarmee leren omgaan en een werkbare praktische uitvoering aan geven. Voor gemeenten komt daar nog bij dat de rijksoverheid taken overdraagt aan gemeenten, denk hierbij aan jeugdzorg en armoedebeleid.
 
Zelfstandige, kleine gemeenten kunnen, door
hun plaatselijke cultuur en daaruit volgende gemeenschapszin, hier succesvoller in opereren dan grote agglomeraten en zeker beter dan fusiegemeenten.

 Een groot deel van de problematiek waar onze gemeente mee wordt geconfronteerd vereist specialistische kennis, waarbij niet alleen technische maar ook juridische en ruimtelijke ordeningselementen spelen. Het is te kostbaar voor een kleine gemeente als Wormerland om dergelijke specifieke kennis in huis te hebben of te krijgen, ook al omdat in veel gevallen minder dan, of een enkele FTE gaat. Het ad-hoc inhuren van specialistische kennis in de vorm van consultancybureaus is mogelijk, maar kostbaar en vereist een zekere basiskennis van de problematiek om een dergelijk adviseringstraject in goede banen te leiden. Maar al te vaak zien we in praktijk dat kosten van advisering de pan uit rijzen.
OVER-gemeenten is een instrument dat kan voorzien in een basiskennis om complexe problemen  aan te pakken en kan assisteren bij het in goede banen leiden van externe advisering, wanneer dat toch nodig zou zijn.