Sternstraat huizenbouw

Op 8 mei'19 werd wijziging bestemmingsplan van de Sternstraat geaccordeerd in de gemeenteraad, zodat nieuwbouw mogelijk wordt.

Sternstaat bouwplan

 De omwonenden van het bouwplan Sternstraat luisterde aandachtig naar de wethouder; die ruiterlijk toegaf dat de communicatie over het ontwikkelingsplan afgelopen twee jaar beter had gekund.

Ons respect was er voor de inspreker die goed onder woorden bracht dat ze als omwonenden niet blij waren met het plan; dat voorziet in aantal hoge gezinswoningen op een rij. Ze hadden liever gezien dat het bouwplan twee in plaats van drie lagen had gekregen.

Seniorenwoningen in twee lagen met een huisartsen post dat vonden ze ook een beter idee.

Als VVD hebben we ingebracht dat we dat goed kunnen begrijpen; niemand wordt graag van z’n uitzicht wordt beroofd. Er moet echt, ook in Wormerland, gebouwd worden en daarbij willen we het groene open land sparen. Dus er zal ook tussen de bestaande woningen gebouwd moeten worden en dan is de Sternstaart een goede bouwlocatie.

Gelukkig heeft de projectontwikkelaar al wat water in de wijn gedaan; meer groen, breder achterpad en drie woningen een kwartslag gedraaid.

Als VVD hebben we bepleit de omwonenden bij de detaillering te betrekken; een witte achtergevel kan minder indringend overkomen dan een donkere stenen gevel.

Resultaat was de toezegging van de wethouder hierover met de omwonenden alsnog in gesprek te gaan,

 Fred Sanders