Vergaderingen

Fractievergaderingen:

De fractievergaderingen van de VVD Wormerland zijn in principe openbaar. De fractie komt gemiddeld twee keer per maand bij elkaar (meestal dinsdag vanaf 19:30 in het Gemeentekantoor te Wormer). Op verzoek worden u de agenda en aanvullende informatie per e-mail verstrekt door de fractievoorzitter.

Algemene, openbare ledenvergaderingen:

Algemene openbare ledenvergaderingen (ALV’s) worden tenminste twee keer per jaar gehouden. Zijnde een voor- en najaarsvergadering. In de verkiezingstijd zijn voor de kandidaatstelling en het vaststellen van het partijprogramma echter drie extra vergaderingen nodig.

Bestuursvergaderingen:

Naar behoefte ongeveer vier keer per jaar. In verkiezingstijd echter vaker.

Overige bijeenkomsten:

Ook worden door (burger)raadsleden en bestuursleden regelmatig de landelijke Algemene Ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten bijgewoond. 
Ter informatie en verbetering van het onderlinge contact wordt jaarlijks in de zomer een Barbecue gehouden en in januari een Nieuwjaarsborrel.