De VVD Wormerland

De VVD Wormerland is een levendige organisatie met gemotiveerde leden. In Wormerland heeft de VVD op dit moment meer dan 50 leden, een gegeven waar we trots op zijn. Dat de leden actief en betrokken zijn bij de partij, blijkt wel uit de altijd drukbezochte fractievergaderingen, algemene ledenvergaderingen en de jaarlijkse VVD Wormerland barbecue.

De VVD afdeling is sinds halverwege de negentiger jaren enorm opgebloeid. Van de indertijd 10 leden waren er een viertal actief. Dat is nu wel anders. Naast onze wethouder en fractieleden (zie MENSEN) zijn er vele leden actief in de steunfractie. Allen bij elkaar vertegenwoordigen zij vele dimensies uit het maatschappelijk, sociale en culturele leven. Op deze wijze leveren allen uit eigen ervaring en kennis hun bijdrage aan het vormen van standpunten en meningen.

De fractievergaderingen kenmerken zich niet alleen door een open en informatief karakter, maar zijn bovenal altijd interessant om te volgen.

Sinds december 2005 heeft de VVD een eigen afdelingswebsite, maar die heeft u al gevonden.

Daarnaast staat veel VVD-Wormerland actueel nieuws & standpunten op onze Facebooksite: https://www.facebook.com/VVDWormerland

Mocht u op voorgaande of over andere publicaties op deze website willen reageren, dan nodigen wij u van harte uit uw kritische noten te melden. Misschien wilt u eens komen luisteren, meepraten of zelfs lid worden. In principe zijn de fractievergaderingen openbaar. We verwachten wel, dat belangstellenden zich vooraf even melden bij de fractievoorzitter.

Voor de nodige adressen verwijzen we u graag naar Tab; MENSEN.